Maatwerk voor iedereen
Maatwerk voor iedereen

Voor al onze softwareproducten geldt, dat ze aangepast worden aan uw specifieke bedrijfsprocessen. We gebruiken hiervoor de meest moderne integratie- en programmeertechnieken. Daarnaast hebben we ons gespecialiseerd in EAI-technologie. Deze technologie wordt gebruikt om verschillende bedrijfsapplicaties veilig en probleemloos met elkaar te laten samenwerken. Concreet houdt dit in dat onze software in staat is gegevens uit te wisselen met bijvoorbeeld een SAP-systeem, ERP-software en facturatieprogramma’s.
[ Vorige scherm ]