Werkwijze
Werkwijze

Onze werkwijze: praktisch en open.

EDI Networks neemt haar klanten serieus. Dat betekent dat we ons verdiepen in uw organisatie en oog hebben voor uw specifieke wensen. Het zijn uw medewerkers die straks met onze software gaan werken. We vinden het dus belangrijk dat zij de effecten van de nieuwe software begrijpen en onderschrijven. Daarom is het is onze intentie uw medewerkers bij het proces te betrekken.

De werkwijze die we hanteren is grofweg als volgt te omschrijven:

  1. In een persoonlijk gesprek proberen we concreet te krijgen wat uw wensen, eisen en verwachtingen zijn. Hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf? Welke investeringsmogelijkheden zijn er?
  2. Naar aanleiding van dit gesprek formuleren wij een eerste advies en een investeringsvoorstel. Wij laten u zien welke rol onze software kan spelen in het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Na deze demonstratie beslist u of u met ons in zee gaat.
  3. Wilt u met ons verder, dan gaan we alle werkprocessen nauwkeurig in kaart brengen. Welke handelingen worden er verricht? Wie doet wat en hoe gebeurt dat?
  4. Hebben wij een compleet overzicht, dan kunnen wij bepalen welke aanpassingen er nodig zijn aan onze software. We willen u immers een pakket bieden dat probleemloos aansluit op de andere applicaties binnen uw bedrijf (denk aan een facturatie- en een boekhoudprogramma).
  5. Onze programmeurs gaan aan de slag om indien nodig aanpassingen door te voeren. Vervolgens krijgen u en uw medewerkers een demonstratie van het op maat gemaakte softwarepakket.
  6. Daarna kan de nieuwe applicatie uitvoerig getest worden op de bedrijfsplek. Communiceert de software probleemloos met de andere pakketten waar u mee werkt? Ontstaan er geen hardwareproblemen?
  7. Na de testfase kan de software veilig geïmplementeerd worden. Wij begeleiden u bij het importeren van uw data in het nieuwe systeem. Vanzelfsprekend helpen we uw medewerkers vertrouwd te raken met de nieuwe applicatie. We zorgen voor gebruikersdocumentatie zoals duidelijke handleidingen.
  8. Nazorg. Uiteraard houden wij contact met u. Gaat alles naar wens? Doen zich geen problemen voor? U krijgt regelmatig informatie over nieuwe updates.

Het spreekt voor zich dat wij gedurende het hele proces een goed contact met u onderhouden. Een flexibele instelling en korte communicatielijnen vinden wij belangrijk.
Het project is pas afgerond, als U tevreden bent!
[ Vorige scherm ]